ENSEMBLE

________________________________________
________________________________________
 

SOLIŚCI

kliknij ↑
sopran
tenor
sopran
baryton
mezzosopran
fortepian
______________________________________
 

WSPÓŁPRACA

sopran
fortepian
sopran
fortepian
tenor
fortepian
tenor
fortepian
tenor
fortepian
baryton
fortepian
baryton
baryton
fortepian
kwartet smyczkowy
bas
kwartet smyczkowy
prowadzenie koncertu
oprawa sceniczna
trio stroikowe
oprawa sceniczna
________________________________________